SMEs GROW UP ติวเข้มเอสเอ็มอี ลุยออนไลน์ ฝ่าวิกฤตโควิด -19 กับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สุดปัง

กสอ. สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยสู้วิกฤตโควิด-19 เปิดตัวโครงการ “SMEs GROW UP : ปั้น SMES สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19” พุ่งเป้ากว่า 10,000 คน ได้เรียนการตลาดออนไลน์ 350 กิจการ ได้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบกลุ่ม รู้ทันและแก้ไขการทำตลาดออนไลน์ได้ทันที จัดเต็มด้วย 8 หลักสูตรพื้นฐาน ประกอบด้วย Corona Marketing การทำการตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤต, Big Data ขุมพลังของการตลาดออนไลน์ B2C, E-commerce (Facebook, Line, Marketplace), LIVE ดี รวยได้ สไตล์มืออาชีพ, พลิก Brand สู้ COVID และ Momentum Marketing จุดกระแสการตลาดออนไลน์ ให้ยอดขายทะลุล้าน และ 4 หลักสูตรเข้มข้นด้าน Google Ads, การทำ Content, การถ่ายภาพแบบ DIY และการทำเว็บไซต์ด้วย WordPress พร้อมรับคำปรึกษาแนะนำแบบกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ www.smesgrowup.com

โดยในปี 2563 กสอ. ได้กำหนดนโยบายในการ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มดีให้ดีพร้อม” พร้อมรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 กลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตอีกด้วย โดยสิ่งสำคัญ คือ ผู้ประกอบการพร้อมที่จะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วหรือยัง ซึ่งโครงการ “SMEs GROW UP : ปั้น SMES สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19” ได้รวบรวมสุดยอดทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์มายกระดับการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์แบบ B2C และยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยจำแนกปัญหาของผู้ประกอบการเป็นกลุ่ม ทำการชี้แนะแนวทาง และแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน ท้ายสุดแล้วผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับความรู้และแนวคิดเพื่อเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นอกจากนี้ในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การตลาดยุคใหม่ ในโลกใบเดิม (New Marketing Vs New Normal)” เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ในช่วงโควิด-19 นำทีมโดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ จากไอที 24 ชั่วโมง ร่วมกับ น.สพ.ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ เจ้าของหนังสือ Bestseller ขายน้อยให้ยอดขายเยอะ, เจ้าของแฟนเพจ The Sales-Partan และคุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu, เจ้าของแฟนเพจ Torpenguin สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02 202 4562 หรือ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4502 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.