กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ


เมื่อเร็วๆนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. น.ส.วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.และนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ร่วมต้อนรับคณะทูตนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท (Expat) ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนยั่งยืนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดย อพท. ททท. และกรมการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *