ผู้บริหาร TK Park เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยนายอธิปัตย์ บำรุง (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ได้เดินทางเพื่อประชุมหารือ และเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของอุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลา เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มีจำนวนสูงขึ้น และเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบประจำภูมิภาคที่สร้างปัญญาให้แก่ประชาชน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา (ที่ 5 จากขวา) และคณะผู้บริหารเทศบาลให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *