เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา บริจาคหน้ากากและแท็บเล็ตในช่วงโควิด-19

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมกับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตร่วมบริจาคแท็บเล็ตจำนวน 100 เครื่องพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 1,500 ชิ้นให้แก่เด็กยากไร้ใน 9 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และแม่ฮ่องสอน โดยการบริจาคในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเฟดเอ็กซ์ในการสนับสนุนชุมชน และส่งเสริมพัฒนาการเยาวชนไทยในยุคนิวนอร์มัล (New Normal) ซึ่งแท็บเล็ตและหน้ากากที่นำมาบริจาคในครั้งนี้ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ได้เป็นผู้จัดหา เพื่อให้บริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กเพรสเป็นผู้จัดส่งไปยังมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นตัวแทนในการส่งมอบของบริจาคในจังหวัดยะลาและสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับประถมและมัธยมให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นการบริจาคในครั้งนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *