กลุ่ม GPSC รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อเนื่องปีที่ 13

คุณสุทธิ เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิต  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2562 ประเภทรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวเขียว) และรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากคุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งในปีนี้ GPSC ได้รับ 6 รางวัล สำหรับโรงไฟฟ้า 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 และ 3 จ.ระยอง นอกจากนี้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW บริษัทในกลุ่ม GPSC ได้รับรางวัล บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3, บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *