จุดไฟผู้ประกอบการ สร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ

(เมื่อเร็วๆนี้) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ”

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตื่นตัวและวางแผนกลยุทธ์ออกแบบสินค้าและบริการ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันธุรกิจในอนาคต โดยมี น.ส.ชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวต้อนรับแนะนำ ITAP และ นายพงศธร ละเอียดอ่อน Chief Design Director , FiF DESING studio บรรยายถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการออกแบบนวัตกรรมสินค้า พร้อมจัด workshop ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกว่า 50 คน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *