“iTAX 2020 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี”

เชิญชวนเข้าร่วมงาน “iTAX 2020 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี”เพื่อให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เสียภาษีทุกคน iTAX ผู้พัฒนาแอปคำนวณและวางแผนภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป ขอเชิญชวนผู้เสียภาษีทุกคนเข้าร่วมงาน “iTAX 2020 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี” โดยทีมงาน iTAX จะช่วยวางแผนภาษีเบื้องต้นให้ผู้เสียภาษีทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องรู้ภาษี พร้อมรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีสุดพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำ จบในงานเดียว ถ้าคุณอยากได้เงินคืนภาษีมากกว่าทุกปี พบกันที่งาน “iTAX 2020 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี” 23 – 25 ตุลาคม นี้ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 1 ลาน Fashion Galleria (ลานหน้า Zara และ H&M) งานนี้ ผู้เสียภาษีทุกคนต้องมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.itax.in.th/event

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *