บรรยายพิเศษอุตสาหกรรมอาหาร

นายสมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้บริษัท โฟร์ ฟูดส์ และแบรนด์ไทเชฟ เพื่อเป็นแนวทางความรู้และแรงจูงใจในการทำธุรกิจ ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวนมาก ณ ตึกคณะวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *