กลุ่ม GPSC และ กลุ่ม ปตท.ระยองร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดชลธาราม (พยูน)

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดย คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2563 โดย กลุ่ม GPSC และ กลุ่ม ปตท.ระยองตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,053,617.50 บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดชลธาราม (พยูน) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *