คณะบริหาร ม.หอการค้าไทยโชว์ศักยภาพสร้างนักธุรกิจสู่ภาคอุตสาหรรม4.0

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความมุ่งมั่นส่งมอบการเรียนการสอนเชิงประยุกต์จากงานวิจัยและประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงด้านธุรกิจ เพื่อสร้างผู้นำธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจจากงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ล่าสุดได้จัดงาน “I’m marketer @UTCC 2020”โครงการนี้จัดขึ้นมาจากแนวคิดให้นักศึกษาสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้

โดยการนำธุรกิจที่บ้านนักศึกษามาต่อยอดพัฒนาและสร้างให้เป็นระบบมากขึ้น ภายใต้การเรียนการสอนและเปิดร้านจริง ธุรกิจนั้นก็มีร้านจริงเป็นของตนเอง เพียงแต่ในโครงการนี้จะนำมาเปิดอีกสาขาที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเป็นการสร้างแบรนด์และสร้างสาขาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นให้เกิดการต่อยอดมากกว่าการที่ทำอยู่ที่บ้าน อีกทั้งนักศึกษาเองก็จะได้นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดและการปฏิบัติงานจริงที่ทำในโครงการไปต่อยอดให้กับธุรกิจของที่บ้านได้ด้วย

ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ “โครงการ I’m Marketer @UTCC” มีการคัดเลือกธุรกิจมาก่อนว่าต้องเป็นร้านค้าที่มาจากธุรกิจในครอบครัวหรือของตนเองในกลุ่มนักศึกษา ต่อมาจะดูในเรื่องแนวทางการจัดร้านเพื่อเปิดร้านค้าจริงได้

จากนั้นก่อนที่จะเริ่มตั้งร้านแต่ละทีมมีการนำเสนอรูปแบบร้านที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเรื่อง Display  การจัดร้าน รวมถึงภายในร้านตัวสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายจะต้องมาการจัดให้เป็นระเบียบและมีการแบ่งกลุ่มสินค้าระหว่างสินค้าโชว์กับสินค้าขายจริงว่าต้องเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการสื่อสารไปยังภายนอก

เนื่องจากตอนนี้นักศึกษาขายหน้าร้านที่มหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว การสร้างแบรนด์ออกไปสู่ภายนอกทั้งหมดมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการขาย แต่ละร้านค้าจะต้องมีการไลฟ์สดในแต่ละวันและแชร์ไลฟ์สดนั้นกลับไปยังโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนจบมา ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้ทั้งที่ร้านค้าและทางออนไลน์ ผ่านการโปรโมททั้งหมด เป้าหมายของโครงการนี้ต้องการให้นักศึกษาตระหนักถึงธุรกิจของครอบครัวที่อาจจะเป็นตัวที่เราสามารถนำมาต่อยอดได้ในอนาคต

เป้าหมายแรก คือตระหนักธุรกิจในครอบครัวก่อน เป้าหมายที่สอง คือ การเรียนการตลาดในยุคปัจจุบันภาคทฤษฏีก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงยุคนี้เป็นยุคของการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ถ้าได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงจะรู้ว่าอะไรที่สามารถทำแล้วคิดว่าถูกแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ถ้านักศึกษาทำแล้วยอดขายไม่ขึ้นจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผิด เรียนรู้ถูกในการทำงานจะเป็นตัวสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษามากขึ้น

และอีกส่วนหนึ่ง คือ ตอบสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย เพราะไม่ได้เน้นเรียนทฤษฏีแต่เน้นในเรื่องการปฏิบัติเพราะเมื่อนักศึกษาเรียนรู้และจบไป สิ่งที่คุณจะต้องได้กลับไป คือ สามารถลงมือทำจริงได้ โดยวิชานี้ไม่ใช้วิชาเดียวที่ลงมือปฏิบัติจริงแต่เป็นทุกวิชาในสาขาการตลาดของมหาวิทยาลัย”

นางสาวกนกพร เต็มวรทรัพย์ (ลูดตาล) คณะบริหาร สาขาการตลาด เอกการค้าปลีกปี3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าของร้าน Made of Beads เล่าว่า “ธุรกิจร้อยลูกปัดเป็นธุรกิจที่ทำร่วมกับเพื่อน สาเหตุที่เลือกทำธุรกิจเพราะว่าเล็งเห็นปัญหาตั้งแต่ช่วง Covid-19 เนื่องจากทุกคนนั้นต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรือเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายของสินค้าทางร้านเป็นผู้หญิง ธรรมชาติผู้หญิงนั้นย่อมคู่ควรกับสิ่งของสวยงามหรือเครื่องประดับ การทำลูกปัดแต่ละแบบเพื่อให้ลูกค้าได้นำมาประดับคู่กับสายคล้องหน้ากากอนามัยเป็นการสร้างความสวยงามเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้ส่วมใส่ได้ด้วย

ทางร้านจึงพยายามทำลูกปัดออกมาให้มีความหลากหลายมากที่สุดและไม่ซ้ำแบบกัน เนื่องจากเป็นสินค้าทำมือทางร้านทำเองทุกขั้นตอนแต่ละเส้นจึงต้องมีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังต้องทำออกมาให้ตอบสนองความเป็นตัวเองของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของผู้ส่วมใส่และไม่ซ้ำใคร ส่วนวัสดุนั้นมีการคัดเลือกมาอย่างดีและมีการทำอย่างใส่ใจ นอกจากนี้เรายังสามารถให้ลูกค้า D.I.Y รูปแบบตามที่เขาต้องการได้และทางร้านสามารถทำตามให้ตรงแบบที่ลูกค้าเลือกมากที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและเปิดร้าน ถ้าวันหนึ่งนักศึกษาอยากจะมีหน้าร้านขึ้นมาจริง ๆ ควรทำอย่างไรและออกแบบอย่างไรให้สมบูรณ์แบบที่สุด ที่สำคัญเรื่องการวางแผนการขาย การจัดร้าน ตอนแรกทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่พอได้ลงมือทำจริง ทำให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วนำมาปรับปรุงให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด

นอกจากนี้จะมีการเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นโดยเน้นไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee และ Lazada เพื่อที่จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่มัธยมศึกษาไปจนถึงวัยทำงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายแบบ เพิ่มช่องทางและโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น ตอนนี้สามารถติดตามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook : made of beads และ IG : made_ofbeads”   

นายสรวิชญ์ มหัทธนาดุล (น้องเอ็ม) คณะบริหาร สาขาการตลาด เอกการค้าปลีก ปี4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าของร้านน้ำสมุนไพรเฮียระ กล่าวว่า “การเลือกทำธุรกิจนี้เพื่อนำไปต่อยอดกับธุรกิจของครอบครัวและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วย ซึ่งทางทีมขายน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้สด โดยเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านจะเป็นน้ำส้มผสมกับมะม่วงและมีการใส่เนื้อผลไม้ทั้ง 2 อย่างลงไปในแก้วด้วยเช่นกันเพื่อที่จะได้รสสัมผัสที่ดี

นอกจากนี้ยังมีน้ำแอปเปิ้ลผสมมะนาวรสชาติก็จะมีความสดชื่นและกลมกล่อม ส่วนน้ำสมุนไพรทั่วไปที่เป็นผลิตภัณฑ์ย่อย ได้แก่ น้ำเก๊กฮวย กระเจี๊ยบ หล่อฮังก๊วย และน้ำมะตูม ซึ่งทั้งหมดเป็นน้ำที่ทุกคนรู้จักและเคยรับประทาน จุดเด่นและความแตกต่างของเร้านจะเน้นของสดใหม่ทุกวัน ใช้วัตถุดิบที่ดีเกรดเอ

โดยทางร้านจะไปเลือกซื้อเองและคั้นสดใหม่วันต่อวัน เนื่องจากเราใส่ใจในรสชาติและอยากที่จะให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อได้รับสิ่งดีดีจากร้าน การได้เข้าร่วมโครงการ I’m Marketer @UTCC ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการตกแต่งร้านให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างแรงดึงดูดความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็น และการขายจริง ๆ ที่ไม่เหมือนกับการเรียนเพียงทฤษฎีภายในห้องเรียนโดยทำให้เรารู้ว่าการขายจริงนั้นเป็นอย่างไร

เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วยจากโครงการนี้อยากต่อยอดเปิดเป็นร้านกาแฟและมีการทำธุรกิจน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรต่อไป แต่อาจจะเพิ่มตัวเลือกรสชาติที่แปลกใหม่มากกว่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บิรโภคให้มากขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้สามารถติดตามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook: น้ำสมุนไพรเฮียระ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.