DGA ขอเชิญร่วมงาน “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา หมู่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563เวลา 09.00 -12.00  น.

โดย สพร. ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มาให้พี่-น้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมทดลองใช้ อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมแนะนำ แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นเพื่อภาคธุรกิจ สพร.ได้เตรียมบริการ Biz Portal ภายใต้เว็บไซต์ bizportal.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ภาคธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่องและพบกับกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมาย ที่บูธ สพร. ในงาน“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา หมู่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *