มข.ได้รับการจัดอันดับโลก 6 สาขา จาก THE World University Rankings by Subject 2021

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2021 ซึ่งเป็นการประกาศผลการจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาด้านต่างๆ หลังจากเมื่อต้นปีได้ประกาศผลในภาพรวมมาแล้ว

 ผลจากการจัดอันดับดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสาขาที่มีความโดดเด่นและได้รับการจัดอันดับ จำนวน 6 สาขา ได้แก่

สาขา Education ติดอันดับ 3 ของไทย อันดับ 501+ ของโลก

สาขา Clinical, pre-clinical & health ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 501-600 ของโลก

สาขา Life sciences ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 601-800 ของโลก

สาขา Social Sciences ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 601+ของโลก

สาขา Engineering & technology ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 801-1000 ของโลก

สาขา Physical sciences ติดอันดับ 6 ของไทย อันดับ 1001+ ของโลก ทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education เป็นอีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Methodology) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) การอ้างอิง (อิทธิพลการวิจัย) มุมมองของต่างประเทศ (บุคลากร นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย) และรายได้ขององค์กร (การถ่ายทอดความรู้) ซึ่งช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานและโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามภารกิจสำคัญในเวทีโลก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *