เทรนด์อาชีพมาแรง

The Digital Work พร้อมด้วย TeC (Thailand e-Business Center) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด“The Digital Work University Roadshow” กิจกรรม Update เทรนด์อาชีพด้านดิจิทัลที่กำลังมาแรง และ Skills ที่ผู้ประกอบการกำลังมองหา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านดิจิทัล คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัลไทย ร่วมบรรยายพิเศษในงาน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจอาชีพสายดิจิทัลเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นอกจากนี้ในงาน ยังมีการเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอนน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนำร่องการสอนแบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า New Paradigm Curriculum ใช้การเรียนการสอนแบบ Filpped Classroom และจัดเป็นชุดวิชา (Module) พร้อมการเสริมประสบการณ์ด้านธุรกิจยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษาในหลักสูตร

ด้วยความร่วมมือกับ วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) สมาคมดิจิทัลไทย และสมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย ซึ่งมุ่งหวังสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur), นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer) และนวัตกรผู้พลิกโฉมธุรกิจ (Disruptive Innovator) ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่งานรับเข้าศึกษาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/KKUAdmissionsOfficial Email: admissions@kku.ac.th โทร. 09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660 หรือที่ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 เว็บไซต์ https://kkbs.kku.ac.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *