มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน จัดแถลงข่าว IPD : SAFE THAI FIGHT IPD ณ รร.พูลแมน ซ.รางน้ำ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค IPD : SAFE THAI FIGHT IPD รณรงค์ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไอพีดี (IPD) และเรียนรู้ป้องกัน เพื่อรู้ทันโรคปอดบวม เนื่องในวันปอดบวมโลก (World Pneumonia Day 2020)ที่ ห้องเบต้า (Beta) 1-2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ซอยรางน้ำกรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *