มข.ลงนามความร่วมมือพัฒนาภาษาอังกฤษนศ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวาสุด) และ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ร่วมกับ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายมูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และ Mr. Tan Soamboonsrup ผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย อาณาเขตครอบคลุมราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นพยานใน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตแคนาดา กรุงเทพมหานคร

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *