อพท.รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใส

วานนี้ (24 พ.ย. 63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือ ITA Awards ให้แก่ 7 หน่วยงานภาครัฐ

โอกาสนี้นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ อพทง เข้ารับมอบรางวัลประเภทองค์การมหาชน ซึ่ง อพท. ได้รับการประเมินระดับ AA ที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน ด้วยคะแนน 95.54  ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *