อภิมหาฮั้ว

เช้านี้ ลมต้นฤดูหนาวโชยชายมาพร้อมกับข่าวล่าร้อนฉ่า ที่โชยกลิ่นไม่ค่อยจะโสภานัก

ข่าวล่าที่ว่า
นั่นคือโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ “อภิมหาฮั้ว” โครงการจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ แห่งชาติ ซึ่งมีวงเงินมากมายมหาศาล กว่า 7000 ล้านบาท
เพื่อติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ทั่วประเทศ โดยวิธีการ”คัดเลือก”
ซึ่งการนี้

คาดว่าจะมีการคัดเลือกกลุ่มบริษัทที่ใกล้ชิด ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีแน้วโน้มว่าจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งที่ “คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

แล้วแบบนี้
จะเรียกว่า “การคัดเลือก” ไปทำไมกันเล่า

แบบนี้ เขาเรียกกันว่า “อภิมหาฮั้ว” ต่างหากครับ
ท่านพ่อแม่พี่น้อง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *