ม.หอการค้าไทย เลี้ยงปีใหม่แบบรับอาหารกลับบ้านป้องกันโควิด-19

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทางศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) ได้จัดงาน “IDE Happy New Year 2021” เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณบุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19ตามที่รัฐบาลกำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด

ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์ IDE Centerและคณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “กิจกรรม “IDE Happy New Year 2021” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งทางศูนย์มองว่าปกติจากเดิมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะมีการส่งของขวัญไปยังหน่วยงานและคณะต่างๆ เพื่อทำการสวัสดีปีใหม่

บางครั้งอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกคน ซึ่งอาจจะลืมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือกลุ่มแม่บ้านและคนสวนที่ดูแลภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้มีเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง อยากขอบคุณทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันรวมถึงบางหน่วยที่อาจจะไม่เคยทำงานร่วมกันแต่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ซึ่งก็เหมือนพี่น้องและคนในครอบครัว ตอนแรกทางศูนย์IDEวางแพลนไว้แค่น้ำจำนวน 200 แก้วโดยที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องทำหลายขั้นตอน เพื่อรักษาระยะห่างป้องกันไวรัสโคโลน่าโควิด- 19  โดยไม่ต้องเลือกรายการมากมาย สามารถทานได้ทันที ทางศูนย์ฯเพิ่มในส่วนของส้มตำและยำเข้ามาเมนูรับประทานง่ายและเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม

อีกทั้งร้านที่เลือกมาให้บริการนั้นเป็นร้านที่ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งการที่เลือกร้านบริเวณมหาวิทยาลัย เพราะต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในระแวกมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน  

ที่สำคัญภายในงานได้วางมาตรการในการดูแลและป้องกันโควิด-19 เลือกที่จะใช้ช่วงเวลาในการแจก ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป เมื่อมารับแล้วทุกคนก็จะนำไปรับประทานในหน่วยงานตนเองหรือบริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยที่เว้นระยะห่างด้วยเช่นกัน รวมถึงจุดที่ให้บริการมีเจลล้างมือตั้งไว้ พร้อมการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกท่านด้วยเช่นกัน”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *