สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19​ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 6,020 ราย(เพิ่มขึ้น 110 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 64 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น
16 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 30 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,338 ราย)

เสียชีวิตรวม 60 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 4,152 ราย (68.97%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,808 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 64 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(18 ราย) สระบุรี(2) อยุธยา(1) ชัยนาท(5) เพชรบุรี(10) ปทุมธานี(1 ราย) ตรัง(1) ขอนแก่น(1) พิจิตร(1) สมุทรปราการ(7 ราย)
ฉะเชิงเทรา(2) สตูล(2) ราชบุรี(4)
นครราชสีมา(3) ชัยภูมิ(2) ระยอง(3) สงขลา(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (7 ราย) สมุทรปราการ(1) และชลบุรี(8 ราย)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 4 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
 • จากประเทศอังกฤษ 1 ราย
 • จากประเทศโมซัมบิก 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 80 ล้านราย โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 56 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.4)
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,350 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 144 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,546 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 906 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,552 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 101,565 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,247 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 363 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *