Healthy Lung Thailand

แอสตร้าเซนเนก้าประเทศไทย จับมือ เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าสานต่อโครงการ Healthy Lung Thailand

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด โดย ภญ.พิธพร โชติกนกรัตน์Head of Market Access and Government Affairs (ที่ 6 จากขวา) มอบทุนในโครงการ Healthy Lung Thailand เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 8 รวมมูลค่า 200,000 บาทเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีนพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8(ที่ 7 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบณ โรงแรม ฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม เมื่อเร็วๆ นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *