กลุ่มจีพีเอสซี ห่วงใยประชาชนมอบหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือให้ อปท. 14 แห่ง

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดย คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี นำพนักงานส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 37,500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 8,000 ขวด ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 14 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *