วศ.​ จับมือ สทน.​ ขยายขอบข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา​ ตอบโจทย์ความต้องการประเทศ


5 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ ห้องอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

นำโดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือร่วมกับ รศ. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ​ องค์การมหาชน ​(สทน.)​ และคณะ เพื่อขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้คลอบคลุมความต้องการของประเทศ

ทั้งนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดี วศ. เปิดเผยว่า ประเด็นสำคัญที่จะอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว จะครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาวัสดุอวกาศ การพัฒนาวัสดุกำบังรังสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง การตรวจเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์ การจัดทำมาตรฐาน ​การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอาหารสู่ชุมชน

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ​บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี​มาร่วมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่​ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *