บริหารธุรกิจระหว่างประเทศหอการค้าหนุน​ นศ.ทำงานพร้อมเรียน สัมผัสประสบการณ์จริง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย
(UTCC School of Business aims to be a leading business school in Thailand) มีรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเรียนละทำงานควบคู่กันไปได้

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทำงานระหว่างเรียนหารายได้และช่วยเหลือทางครอบครัว ที่สำคัญให้นักศึกษาเรียนรู้รูปแบบธุรกิจจริงพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง  สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจจากงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

    นายนิติพันธ์ คลังทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนักศึกษาทุนรัตนมงคล เล่าว่าผมเลือกเรียนคณะบริหาร สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากที่บ้านมีธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นพ่อค้าคนกลางที่คอยรับซื้อหมากแห้งหมากที่ผู้สูงอายุใช้ทานกับพลู

ผมเลยคิดว่าถ้าเรียนอะไรที่ตรงกับที่บ้านทำอยู่ น่าจะนำความรู้ไปต่อยอดกับธุรกิจครอบครัวได้และพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมได้ ตอนนี้ก็ทำงานละเรียนไปพร้อมกัน ผมทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแถวมหาวิทยาลัย เริ่มทำตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น. การทำงานสอนประสบการณ์และได้อะไรหลายๆ อย่างนอกเหนือจากค่าตอบแทน

บางทีถ้าทำงานที่ทำแล้วรู้สึกมีความสุขสามารถถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายอีกช่วงหนึ่ง รวมถึงการทำงานสอนให้เราทำงานเป็นทีม รู้จักบริหารจัดการทั้งเงิน คนและเวลาไปพร้อมกัน ซึ่งตรงนี้จะทำให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมระยะเวลาทำงานตอนนี้เกือบ 2 ปีแล้วครับ”  

“ผมได้ทุนรัตนมงตลเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1 ได้เกรดเฉลี่ย 4.0 ทุกเทอม GPA 4.0 การเรียนและทำงานพร้อมกันจึงเน้นไปที่การเตรียมตัวก่อนสอบจะให้ความสนใจกับการสอบมาก เน้นเข้าเรียนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้

เพราะบางครั้งในรายวิชาอาจารย์จะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการเก็บคะแนน เพื่อที่จะเป็นการทำให้นักศึกษานั้นไม่ขาดเรียน รวมถึงจะให้ความสำคัญกับการสอบกลางภาคและปลายภาคมากๆ

เนื่องจากเป็นการสอบที่ได้รับคะแนนสูงและเป็นคะแนนดิบ โดยจะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าโดยการทำสรุปรายละเอียดความรู้ที่เรียนมาจากแหล่งต่างๆที่อาจารย์สอน เพื่อที่จะได้นำตรงนั้นมาอ่านและทำให้ตัวเราเองเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิม เทคนิคการอ่านหนังสือถ้ารู้สึกเหนื่อยก็จะพัก

โดยการหาอะไรทำเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น การดูคลิปตลกๆ หรือฟังเพลง เมื่อเริ่มรู้สึกผ่อนคลายก็ค่อยเริ่มอ่านต่อ ซึ่งการอ่านแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการอ่าน 10 -15 นาทีแล้วพัก 5-10 นาที เพื่อเป็นการผ่อนคลายสมอง

โดยเฉลี่ยต่อวันจะใช้เวลาในการอ่านรวม 3 – 4 ชั่วโมง ผมเคยลองอ่านต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม รู้สึกได้เลยว่าสมองไม่ได้พักและไม่เปิดรับอะไรแล้ว แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนในตอนนั้นด้วยครับ”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.