น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ กราบนมัสการท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย พระมหาปราโมทย์ ปโมทโย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV

เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมกวี รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และ พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสวิหาร ในโอกาสที่นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV และถวายปัจจัยจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่วัดราชาธิวาสวิหาร พร้อม​ สนทนาธรรมเกี่ยวกับการจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *