ล็อกซเล่ย์ โชว์ศักยภาพผู้นำด้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ฯครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มเคมีภัณฑ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์ ชูพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จับมือ ฮินดาลโค อินดัสตรี้ (Hindalco Industries Limited) ประเทศอินเดีย ร่วมงาน “ASEAN Ceramics 2019” จัดเต็มผลิตภัณฑ์เคมี แคลไซน์ อลูมินา (Calcined Alumina) ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านเซรามิค เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เผยว่า ล็อกซเล่ย์ และ ฮินดาลโค อินดัสตรี้ ผู้ผลิตแคลไซน์ อลูมินารายใหญ่ของโลกเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเซรามิคร่วมกันจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้  นอกจากเป็นการสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้พบปะเจรจาสร้างเครือข่ายทางการค้ากับล็อกซเล่ย์ เป็นการตอกย้ำภาพการเป็นผู้นำในการทำตลาดเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม มายาวนานกว่า 50 ปี ภายใต้จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหาสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์-พันธมิตร

“ล็อกซเล่ย์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ฮินดาลโค อินดัสตรี้ มากว่า 20 ปี เพื่อร่วมมือกันพัฒนาตลาด ผ่านการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และสินค้าที่มีคุณภาพมาต่อยอดกับลูกค้า อีกทั้งมีแผนนำเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของ ฮินดาลโค มาขยายตลาดไปยัง กลุ่มอุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมฉนวนทนไฟ และอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำและสร้างความยั่งยืน พร้อมที่จะก้าวไปร่วมกันกับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม” นายสุรพันธ์ กล่าว

ปัจจุบัน ล็อกซเล่ย์มีพันธมิตรเป็นผู้ผลิตเคมีอุตสาหกรรมรายใหญ่จากต่างประเทศมากกว่า 10 ราย  รวมทั้งมีฐานลูกค้ามากกว่า 800 ราย กระจายตามอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น สำหรับภาพรวมของกลุ่มเคมีภัณฑ์ ได้ตั้งเป้าเติบโตในปี 2563 เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% โดยเน้นกลยุทธ์ขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าในตลาดให้ตรงกับตวามต้องการของลูกค้า เพื่อขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในอนาคตอีกด้วย 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.