มทร.รับ​ ป.ตรี​ บุคคลทั่วไป​ ทุกเพศ​ ทุกวัย​

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ
ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

***ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

***ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ​ สูงกว่า

***ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร
***เรียน
***เทียบโอน
***อบรม
***Reskill Upskill Newskill ได้ใบประกาศนียบัตร
***สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) เพื่อรับปริญญา

***สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690
หมดเขตรับสมัคร 24 มิ.ย. 2564
***ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1V3rlyRhmaFEx0vkYcqcYBZuz6lTzUB3U/view
***ลิงก์กรอกสมัคร https://creditsbank.rmutt.ac.th/register.php

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.