ธนบดี ร่วมกับนายกกาญจนา ปันสุขช่วงโควิดชาวบางบัวทอง

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 นายธนบดี ศรีเมือง พร้อมคณะนำถุงปันสุขและข้าวกล่องเมนูข้าวไก่กระเทียม จำนวน 300 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พักอาศัยอยู่ภายในชุมชนเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ชุมชนหมู่บ้านหงส์ประยูร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมแจกถุงปันสุขและข่าวดังกล่าว

โดยนายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองกล่าวว่า ปัจจุบันโดยการนำของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ทำการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 20,000 โดสเพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ซึ่งเทศบาลมีความตระหนักในความสำคัญของการแพร่ระบาด และมีความห่วงใยต่อประชาชนทุกๆคน และขอขอบคุณคุณธนบดี ศรีเมือง ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุน ประสานงาน และดำเนินการทุกอย่าง และนางสาวณิชาภัทร คำเติม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง กล่าวต่อว่าปัจจุบันภายในชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก การได้รับสนับสนุนสิ่งของในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ต่อมานายธนบดี ศรีเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้นอกจากที่ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองแล้วยังได้นำไปมอบให้แก่ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามอีกจำนวน 300 ชุดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดและสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ซึ่งในอนาคตได้หารือแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ตกงานในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.