บัณฑิตบริหารธุรกิจหอการค้าไทยจบใหม่ได้งานทำทันที

จากวิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ทำให้มีตัวเลขยืนยันจากกระทรวงแรงงานระบุบัณฑิตจบใหม่ระดับปริญญาตรีปีนี้ 2.8 แสนคน อยู่ในสภาวะว่างงาน เพราะการจ้างงานในประเทศน้อยลง จนส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่สำคัญนายจ้างมีปริมาณงานลดลง ปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหลายแห่งปรับรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ซึ่งเป็นสถานการณ์ช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก

นางสาวลดาวัลย์ หงษ์สุวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ม.หอการค้าไทย และบัณฑิตจบใหม่ปี พ.ศ. 2564 กล่าวว่า “ส่วนตัวสมัครฝึกงานสหกิจเกี่ยวกับด้านการตลาด ซึ่งตอนที่ไปสมัครนั้นบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในสายนี้ซึ่งตรงกับที่เรียนมา

จึงได้เข้าร่วมสมัครฝึกงาน ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดเกี่ยวกับการทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานช่วงแรก คือ ความไม่มั่นใจในตัวเองและไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

จึงได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาจากตัวเรา คือ ต้องกล้าแสดงออกให้มากขึ้น กล้าถามเมื่อมีข้อสงสัยหรือในส่วนที่ไม่รู้และปรึกษาหาวิธีการแก้ไขในส่วนต่างๆ ของการทำงานจากพี่ร่วมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้ทางผู้บริหารเห็นความสามารถในการทำงาน จึงรับเข้าทำงานตำแหน่งด้านการตลาด การสื่อสารแบรนด์ และการสื่อสารเพื่อสังคม

โดยต้องทำการตลาดภายในองค์กร ปัจจุบันไม่ได้มองว่าเราต้องทำงานได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำได้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียที่ดี ซึ่งจะทำให้ตัวเองมีศักยภาพมากกว่าคนอืน” 

นายณภัทร ออมสิน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ม.หอการค้าไทย และบัณฑิตจบใหม่ปี พ.ศ. 2564 เล่าว่า “ตัวผมเองได้เลือกไปฝึกงาน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่แยกอโศก เลือกไปฝึกงานที่นี้ เพราะความที่เป็นบริษัทประกันทำให้การทำงานมีความท้าทายมากและตรงกับความต้องการส่วนตัวที่อยากได้ความท้าทาย

และตรงสายการตลาดกับที่เรียนมา โดยระยะเวลาการฝึกงานนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – เมษายน 2564 และในช่วงวิกฤตโควิด -19 ก็มีการทำงานสลับไปที่บริษัทกับทำงานที่บ้านแล้วแต่ตารางงานของเรา

ผมเรียนสาขาการตลาด เอกดิจิทัล เครื่องมือทางด้านโลกออนไลน์ก็มีความเข้าใจมากในระดับนึง พอได้เข้าไปฝึกงานผู้บริหารได้มอบโอกาสให้ดูแลจัดการโลกออนไลน์เป็นหลัก จึงได้ใช้ศักยภาพตรงนี้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้านให้กับบริษัท ซึ่งการใช้เครื่องมือออนไลน์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ต้องหาวิธีที่ทำอย่างไรให้ทีมงานสามารถใช้งานได้โดยไม่มีอุปสรรคและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทีมในการทำงานได้

ทางบริษัทได้เห็นถึงความสามารถและรับเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานขายประกันกลุ่มและประกันเดี่ยว สามารถขายประกันให้กับองค์กรได้และขายบุคคลได้ สุดท้ายผมอยากบอกรุ่นน้องการเรียนสำคัญมาก แต่ทักษะนั้น คือ อาวุธสำคัญที่ทำให้เราโดดเด่น ฉะนั้นใครมีทักษะอะไรหมั่นฝึกฝนและแสดงศักยภาพออกมาเวลาทำงานอย่างเต็มที่”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.