มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบ 58 ปี

สิริฤกษ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบปีที่ 58   ในช่วงเช้ามีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลแม่ไทร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ 

จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  โดยได้รับเกียรติจาก นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.วิรัช เมธีดำรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพรหมวงศาราม เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 58

โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง  ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.