บริหารธุรกิจหอการค้าไทยสร้างนักธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ตอบโจทย์ยุค 4.0

ปัจจุบันธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 จบลงหลายฝ่ายมีความเชื่อมั่นธุรกิจค้าปลีกยังเจริญเติบโตได้อย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยที่เกิดจากเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายจากภาครัฐ การขยายตัวของโครงการลงทุนภาครัฐ ฯลฯ อย่างไรก็ตามในวงการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นี้มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้น จากคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าปลีกไทย รวมถึงคู่แข่งจากร้านค้ารูปแบบออนไลน์ ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจนี้จึงเป็นที่น่าสนใจให้กับผู้ลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าจำนวนมาก 

    อาจารย์ โสภิดา วระนิล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เป็นสาขาที่เปิดขึ้นใหม่ ถือเป็นสาขาที่สำคัญตอบสนองต้องการทางด้านตลาดยุคปัจจุบันอย่างมาก

ซึ่งค้าปลีกในปัจจุบันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แวดวงธุรกิจมีส่วนประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนและมีการฝึกทักษะปฏิบัติงานจริง

โดยหลักสูตรจัดทำขึ้นมาเน้นให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์จริงในการฝึกงานและเรียนรู้วิธีการทำงานในเรื่องธุรกิจค้าปลีก การจัดการหน้าร้าน การบริการลูกค้า การดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด

รวมไปถึงเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถปฏิบัติงานต่อได้ทันทีหลังจากเรียนจบ ซึ่งในตำแหน่งที่นักศึกษาสามารถปฎิบัติได้ คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ประกอบการเจ้าธุรกิจทางด้านค้าปลีก ฯลฯ

หัวใจสำคัญของสาขาจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของธุรกิจการสร้างธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการให้เป็นผู้นำยุคไทยแลนด์ 4.0 ตอนนี้แม้เกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด -19

ในเรื่องของการปรับตัวของภาคค้าปลีกก็ประสบปัญหาในเรื่องของยอดขายที่มีการลดลงมากขึ้น เนื่องจากประชาชนมีการเก็บออมเงินค่อนข้างสูงขึ้นมากขึ้น ถ้าผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้แล้วประเทศกลับมาพัฒนาในทุกรูปแบบ ภาคธุรกิจจะสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพแน่นอน

โดยการทำธุรกิจค้าปลีกมีหลากหลายสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อุปโภคบริโภค ฯลฯ ยังคงเป็นสินค้าที่สำคัญมากที่ประชาชนก็ยังต้องการอยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจประเทศไทย” 

“การทำธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ให้ประสบความสำเร็จต้องมีความอดทน ความอุตสาหะ และแรงบันดาลใจหรือว่าความฝันนั้นเอง เพราะการทำธุรกิจผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องมี 3 สิ่งนี้ ควบคู่กันไปจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ทุกคนมองเป้าหมายและหนทางไปสู่ความสำเร็จ

ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ ควรหาแนวคิดใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ จุดแข็งสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่นักศึกษาจะได้รับ คือ นักศึกษาจะมีประสบการณ์ในการทำงานจริง

เนื่องจากหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนในเรื่องของความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาเรียน 2 ปี และฝึกงาน 2 ปี เมื่อเรียนจบก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำต่ออีก 2 ปี และรูปแบบที่ 2 คือนักศึกษาที่ออกทุนเรียนเองจะเรียน 2 ปีครึ่ง และฝึกงาน 1 ปีครึ่ง

ซึ่งในรูปแบบนี้จะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริงเช่นกัน เพราะฉะนั้นบัณฑิตที่คณะผลิตขึ้นมา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคธุรกิจของทางภาครัฐและเอกชนทั่วทุกมุมโลก” หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.