เรียล โมโตสปอร์ต แนะพลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส คว้ารางวัล SME New Normal

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู้วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 พร้อมออกนโยบายช่วยเหลือและมาตรการเร่งด่วนด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยให้ครบทุกมิติ ที่สำคัญยังมีการจัดงานประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา เพื่อมอบรางวัล SME New Normal ให้กับผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการภาวะวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด และผู้ชนะเลิศรางวัล SME New Normal 2563 หนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ สามารถบริหารจัดการพนักงาน , ลูกค้า, ตัวแทน , การเงินกระแสเงินสดในบริษัทและการขายการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฝ่าวิกฤตพาธุรกิจเอาชนะโรคระบาดครั้งนี้  

นายภีศเดช นันทชัยพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด และผู้ชนะเลิศรางวัล SME New Normal 2563 เปิดเผยว่า “บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Kawasaki, Lambretta, Peugeot  CFM และ OTO นอกจากนี้ยังได้จัดจำหน่ายอะไหล่แท้และของตกแต่งรถจักรยานยนต์

โดยเปิดดำเนินการทั้งสิ้น 3 สาขา มีสาขารามคำแหง สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาวัชรพล มีพนักงาน 90 คน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Shopee, Lazada และ Line Ads

บริษัทเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ  ตั้งแต่ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ.2562 ได้รับรางวัล SME ดีเด่น โดยเป้าหมายในครั้งนั้นต้องการที่จะหาเครื่องมือ เพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจประเภทค้าปลีก

เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ บริษัทต้องการสร้างมาตรฐานให้ทัดเทียมกับธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งที่มีศักยภาพสูง ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามความคาดหมาย

สิ่งที่ได้รับจากการประกวดและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ผู้ตัดสิน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถือเป็นมาตรฐานในการนำข้อมูลไปพัฒนาบริษัท สร้างกระบวนการในการดำเนินธุรกิจสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทางบริษัทได้เห็นประโยชน์นี้ จึงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสุดยอด SME แห่งชาติ

นอกจากนั้นบริษัทได้วางแผนการเข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13 นี้ตั้งแต่ต้นปี และมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยการจัดตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อย ประกอบด้วยพนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานปฏิบัติงาน

รวมถึงนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกวดในครั้งก่อนเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนดำเนินการ และได้ดำเนินการเตรียมตัวตามหลัก PDCA หรือ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบและการปรับปรุง”   

“ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาเป็นช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางบริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน แต่ด้วยทางบริษัทมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงมีการทำแผนการรับมือโควิด -19

โดยมีการจัดการด้านกระบวนการต่างๆ ในการทำงานภายในองค์กร ได้แก่ ด้านการทำงานภายใต้วิกฤตโควิด-19 หรือทำงานที่บ้าน (Work from Home) อย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการทำงานให้ได้ตามกรอบที่ตั้งไว้ มีการประชุมติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนการขาย และการตลาดในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19

มีการจัดการเริ่มตั้งแต่การวางแผนหาลูกค้าในช่วงโควิด -19 และหาวิธีปิดการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมถึงการหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ชดเชยกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบหลักจากวิกฤต ด้านการวางแผนทางด้านการเงิน โดยเฉพาะเรื่อง Cash Flow บริษัทมีการวางแผนทางด้านการสำรองเงินหมุนเวียน การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินที่จะเกิดขึ้น มีการวางแผนการเงินที่จะเกิดจากยอดขายที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

ภาพรวมการทำงานภาวะวิกฤต นี้ สามารถส่งผลระยะยาวให้กับบริษัท ทำให้มีการปรับตัวอย่างมากในทุกๆ ด้าน และต้องปรับกระบวนการทำงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ หัวใจหลักสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัล SME New Normal ปีที่ผ่านมา คือ การดูแล 5 หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง

ได้แก่ พนักงาน , ลูกค้า, Suppliers, การเงินและกระแสเงินสดในบริษัท และการขายการตลาด อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ การที่บริษัทได้นำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาจัดการองค์กรทั้งระบบของบริษัทอยู่บนพื้นฐานระบบข้อมูลที่ครอบคลุมถึงการประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ บน Cloud System

ทำให้พนักงานสามารถทำงานอยู่ที่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตของทุกฝ่าย ทั้งงานบริการลูกค้า การจัดจำหน่าย คลังสินค้า และการเงิน อย่างเต็มระบบ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นการจัดการที่บริษัทสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี

บริษัทมุ่งเน้นดูแลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความจริงจังพร้อมดูแลด้วยความจริงใจ ปรับตัวไปตามสถานการณ์หาทางออกอยู่เสมอ และในปี พ.ศ. 2563 แม้มีสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดอย่างรุนแรง แต่ทางบริษัทก็ได้สร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นมากกว่าปี พ.ศ. 2562 ด้วยการไม่ยอมแพ้พร้อมพัฒนาและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

หัวใจสำคัญไม่ใช่ตัวรางวัลที่ได้แต่คือ การที่เราได้ดูแลพนักงาน ลูกค้าและธุรกิจให้มั่นคง และความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมงานประกาศรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13 รูปแบบออนไลน์ ช่วงเดือนกันยายน 2564 ผ่านหน้าเพจเฟสบุ๊ค “การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ” ” นายภีศเดช กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.