พาณิชย์ เดินหน้าปั้น CEO รุ่นใหม่ ผ่านโครงการ From Gen Z to be CEO

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ดำเนินโครงการ ‘From Gen Z to be CEO’ เพื่อติดอาวุธทางความรู้ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางภาคใต้จำนวนกว่า 5,000 ราย ในเดือนสิงหาคม ผ่านระบบ Zoom webinar กับหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่สุดเข้มข้น ที่เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับปรับความคิดให้เติบโตเป็นแม่ทัพบุกตลาดโลก นำรายได้สู่ภูมิภาคและประเทศไทยได้ในอนาคต

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ทางสถาบัน NEA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการไทยอย่างไม่หยุดยั้ง กระจายความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางภาคใต้ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 5,000 ราย ด้วยหลักสูตรด้าน e-Commerce การขายออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่ อีกทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ที่มีแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี 5G การให้บริการ Cloud Services การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษทางการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยวิทยากรจะต้อง ‘เก่งจริง’ วิธีการสอนต้อง ‘เข้าถึงได้จริง’ โดยมีวิทยากรระดับประเทศที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้น ๆ มาบรรยาย และแชร์เคล็ดลับที่จะทำให้เหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประสบความสำเร็จ ผ่านระบบ Zoom Webinar ถึงแม้ว่าวิทยากรกับผู้เข้าร่วมอบรมจะอยู่กันคนละพื้นที่ แต่ไม่ได้ถือเป็นอุปสรรค เพราะเราสามารถลดช่องว่างของเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนการพบกันแบบ Face-to-Face โดยผู้ร่วมอบรมหลาย ๆ ท่าน ยังมีโอกาสได้ปรึกษาปัญหาการทำธุรกิจ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยกับวิทยากรอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น

สถาบัน NEA มีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงทุกองค์ความรู้ด้วยความสะดวกสบายจากช่องทางที่ใช้ในการสัมมนาและได้รับความรู้ที่อัดแน่นโดยวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศ ทำให้โครงการ ‘From Gen Z to be CEO’ สามารถสร้างความประทับใจและได้รับเสียงขอบคุณจากผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

มาเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็น CEO รุ่นใหม่ ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน กับโครงการ ‘From Gen Z to be CEO’ โดยท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2564 เท่านั้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://nea-genztobeceo.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE OA โดยพิมพ์ @genztobeceo2021 อีเมล genzceo2021@gmail.com         โทร 083-097-9190

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ดำเนินโครงการ ‘From Gen Z to be CEO’ เพื่อติดอาวุธทางความรู้ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางภาคใต้จำนวนกว่า 5,000 ราย ในเดือนสิงหาคม ผ่านระบบ Zoom webinar กับหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่สุดเข้มข้น ที่เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับปรับความคิดให้เติบโตเป็นแม่ทัพบุกตลาดโลก นำรายได้สู่ภูมิภาคและประเทศไทยได้ในอนาคต

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ทางสถาบัน NEA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการไทยอย่างไม่หยุดยั้ง กระจายความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางภาคใต้ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 5,000 ราย ด้วยหลักสูตรด้าน e-Commerce การขายออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกส์สมัยใหม่ อีกทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ที่มีแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี 5G การให้บริการ Cloud Services การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษทางการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยวิทยากรจะต้อง ‘เก่งจริง’ วิธีการสอนต้อง ‘เข้าถึงได้จริง’ โดยมีวิทยากรระดับประเทศที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้น ๆ มาบรรยาย และแชร์เคล็ดลับที่จะทำให้เหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประสบความสำเร็จ ผ่านระบบ Zoom Webinar ถึงแม้ว่าวิทยากรกับผู้เข้าร่วมอบรมจะอยู่กันคนละพื้นที่ แต่ไม่ได้ถือเป็นอุปสรรค เพราะเราสามารถลดช่องว่างของเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนการพบกันแบบ Face-to-Face โดยผู้ร่วมอบรมหลาย ๆ ท่าน ยังมีโอกาสได้ปรึกษาปัญหาการทำธุรกิจ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยกับวิทยากรอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น

สถาบัน NEA มีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงทุกองค์ความรู้ด้วยความสะดวกสบายจากช่องทางที่ใช้ในการสัมมนาและได้รับความรู้ที่อัดแน่นโดยวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศ ทำให้โครงการ ‘From Gen Z to be CEO’ สามารถสร้างความประทับใจและได้รับเสียงขอบคุณจากผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

มาเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็น CEO รุ่นใหม่ ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน กับโครงการ ‘From Gen Z to be CEO’ โดยท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2564 เท่านั้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://nea-genztobeceo.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE OA โดยพิมพ์ @genztobeceo2021 อีเมล genzceo2021@gmail.com         โทร 083-097-9190

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.