บ.เมืองเศรษฐกิจฯ​ แจกหน้ากากอนามัย​ บรรเทาความเดือดร้อน​ ปชช.

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เร่งเพิ่มหน้ากากอนามัย 5 ล้านชิ้น แจกจ่ายประชาชนหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เดินหน้ากิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้น

โดยได้เพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยเป็น 5 ล้านชิ้น เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระทบเชื้อโควิด-19 ทั้ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า จากการดำเนินกิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้น

ที่ผ่านมา ทางคณะทำงาน SKYMED NEWGEN ได้ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ครอบคุลมทุกพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล

รวมทั้งต่างจังหวัดด้วย แต่ได้เห็นว่ายังมีพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยอีกเป็นจำนวนมาก

“ด้วยเหตุนี้เองทำให้ ทางตนและคณะผู้บริหารฯ จึงได้สั่งให้เพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยจากเดิม 1 ล้านชิ้น เป็น 5 ล้านชิ้น ในทันที เพื่อจะได้นำไปมอบให้พี่น้องประชาชนทั่วถึงทั้งประเทศ

ทั้งนี้ หากหน้ากากอนามัยยังไม่พอเพียงกับความต้องการและความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ทางบริษัทฯ ก็จะมีการเพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อไป”

นอกจากนี้ ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ยังได้มีการตั้งทีมเฉพาะกิจ Skymed Care โดยมีชุดเฉพาะกิจ Golden Time ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ SKYMED NEWGEN เข้าแจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมกับจตุคามรามเทพ รุ่นร่มฉัตร 80 และอาหารน้ำดื่ม ให้แก่พี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ และผู้สื่อข่าว

อีกทั้งยังมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆ พร้อมกับช่วยประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่มาร้องทุกข์อีกด้วย

“ท้ายสุดนี้ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนต้องผ่านพ้นวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน และหวังว่าทางบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19

รวมถึงจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ซึ่ง ทางบริษัทฯ จะพยายามช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดเท่าที่ทางบริษัทฯ จะทำได้”นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like