ประกวดภาพถ่าย IG : Pakaoma ASEAN ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาท !!!

โครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562” โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวน ผู้ที่รักการถ่ายภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม

โดยมี ผ้าขาวม้า เป็นองค์ประกอบหลัก แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆ) และ วิถีเมืองแห่งอาเซียน (สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในเมืองนั้นๆ)

และติด Hashtag หัวข้อที่เลือก (#ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน หรือ #วิถีเมืองแห่งอาเซียน) ตามด้วย#pakaoma2019 และโพสต์ลงอินสตาแกรม พร้อมเปิดให้เป็น “สาธารณะ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1แสนบาท !!!

เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 62  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG และ Facebook : PakaomaThailand  �!ru=x���

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.