พาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงาน “สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้” สู้วิกฤตโควิด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น G นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งาน “สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้” 

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพนำทัพพาณิชย์ 2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส.ปัตตานี, ยะลา) พร้อมชมการแสดงพิธีเปิด กับโชว์สุดพิเศษชุดที่1 “เสน่ห์ 3 วัฒนธรรม ล้ำคำ สู่มหานคร” และชุดที่2 “Move on to Paradise with The Best of

Southern”

นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าตนพร้อมกับพาณิชย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดงาน “สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2564  โดยภายในงานมีการ จำหน่ายสินค้าเด่น, อาหาร, เครื่องแต่งกาย, อุปโภค, บริโภคต่างๆ จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส,ปัตตานี, ยะลา) เพื่อเชื่อมโยงยกระดับการค้าระดับภูมิภาค

นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งาน “สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้”สโลแกนก็ตามชื่องาน สุดยอดของดี ที่รวมสินค้าเด่นจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 60 ร้านค้า บรรยากาศภายในงานเน้นความทันสมัย ควบคู่ไปกับการตกแต่ง ด้วยงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้าของเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยกลุ่มเป้าหมายที่วางเอาไว้ ก็คือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาสปัตตานี, ยะลา) ซึ่งก็หวังว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแคนภาคใต้ที่ต้องต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจและโรคระระบาดอย่างโควิด -19 ได้มีช่องทางในการหารายได้ มีช่ายและพันธมิตร ที่ช่วยกระจายสินค้าจากในท้องถิ่น

โดยต้องการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้น โดยขยายช่องทางผ่านสื่อโซเชียล หรือการLive สด โภย infuencer และเชื่อว่สามารถเช้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย คาดว่ำจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานนี้

ในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานำมาจำหน่าย จะเป็นงานฝีมือจากชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงการแสดงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อาหารการกิน

ซึ่งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นจะช่วยสร้างโอกาสให้ชาวบ้านที่เป็นเครือข่ายด้านการผลิตให้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวทำให้พวกเขามีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อคนในพื้นที่มีรายได้ มีศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะส่งผลต่อครอบครัวและสังคมที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง

นอกจากการจัดงานในครั้งนี้แล้ว ทางสำนักพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังมีโครงการที่ยกระดับจะพัฒนาช่องทางการตลาดให้ทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงาน “สุดยอดของดีชายแดนภาคใต้” ณ ลานโปรโมชั่นเซ็นทรัลพลาชา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ชั้นG เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งยังสร้างกำลังให้กับที่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ไห้มีกำลังใจในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.