ไทย-เดนมาร์ค เขย่าตลาดนมเปรี้ยว ส่ง นมโยเกิร์ต Less Sugar รสเสาวรส ป้อนคนรักสุขภาพ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้นำตลาดอุตสาหกรรมนมไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดเนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง อ.ส.ค. มุ่งส่งเสริมกิจการโคนมไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมส่งผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสเสาวรสใหม่ล่าสุด ปราศจากไขมัน ที่แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ภายใต้การดำเนินงานของ อ.ส.ค. ได้พัฒนาสินค้าและส่งต่อออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด สร้างความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์นมแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่าด้วยตลาดอุตสาหกรรมนมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก อ.ส.ค. จึงพัฒนาสินค้าและเพิ่มไลน์สินค้าขยายพอร์ทกลุ่มผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นมโยเกิร์ต รสเสาวรส นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากไขมัน เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มผู้บริโภคเดิมและกลุ่มผู้บริโภคใหม่ในไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ Gen Y และ Gen X กลุ่มอายุ 25 – 40 กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย จนถึงวัยเริ่มทำงาน ที่ใส่ใจสุขภาพ รักษารูปร่าง

ซึ่งมีแนวโน้นในกลุ่มผู้บริโภคเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มมีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 1% โดยอัตราการดื่มนมของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตร/ปี/คน ถือได้ว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก ดังนั้นการทำการตลาดนมพร้อมดื่ม จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคนมของคนไทยเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้หลากหลาย เพื่อสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายในปัจจุบันได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มีนโยบายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ควบคุมอาหาร และน้ำหนัก ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้คุณค่าด้านพลังงานควบคู่ไปกับการมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีประโยชน์ อ.ส.ค. จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่ดีต่อสุขภาพ ด้วยเทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบันของกลุ่มผู้บริโภคหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รสใหม่ กลิ่นใหม่  “นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ปราศจากไขมัน รสเสาวรส ตราไทย-เดนมาร์ค” นอจากปราศจากไขมัน พลังงานต่ำ และน้ำตาลน้อย ในขณะที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และให้เป็นทางเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ไทย-เดนมาร์ค ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง ต้องปรับตัววางแผนและกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้ในปัจจุบัน และมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าดี มีประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดแก่ผู้บริโภค

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.