CEA เปิดตัว “HERB TO GO สมุนไพรไทยพร้อมไปต่อ”

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การยกระดับวิสาหกิจชุมชน สร้างโอกาสธุรกิจใหม่

ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA ให้เกียรติ    เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลสำเร็จโครงการ “HERB TO GO สมุนไพรไทยพร้อมไปต่อในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้อง Auditorium ชั้น M สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)

โครงการดังกล่าวเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่จะช่วยพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสินค้าและบริการ  ผลักดัน 3 จังหวัดต้นเเบบ กระบี่ สกลนคร สมุทรปราการ พัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างจุดขายใหม่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตั้งเป้าต่อยอดโมเดลสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ภายในงานพบกับเสวนา “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจชุมชนสู่  ความยั่งยืน” โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม คุณสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสกลนคร และกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม คุณธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานบริหารบริษัท ธนจิรา  รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณสายศรางค์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าของโครงการฯ ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการ ได้ทางเว็บไซต์ cea และ Facebook  ของ CEA

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.