ม.หอการค้าไทย ติวเข้มเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาผ่านกูรู

    เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่ส่งอิทธิพลยิ่งทั้งในเชิงวิชาการและนโยบาย เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจึงเป็นหนทางให้ทุกคนพัฒนาทฤษฎีที่มีอยู่ และปรับปรุงนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแก่ประชาชนทุกคน เศรษฐศาสตร์ยุคใหม่จะมีการรวมเรื่องของพฤติกรรม จิตวิทยาเข้าไปรวมกับมุมมองของเศรษฐศาสตร์ ที่สำคัญทำให้การที่มนุษย์จะออกนโยบายหรือการกระทำที่จะคิดอะไรบางอย่างในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้มันชัดเจนมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเสริมศักยภาพระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย 

    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษ์ กิตติประภัสร์ อาจารย์คระเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มุมมองสมัยก่อนคนอาจคิดว่าเรียนเศรษฐศาสตร์นั้นยากต้องมีการคำนวณตัวเลขมากมาย มีความไม่แน่ใจว่าเศรษฐศาสตร์จะนำไปใช้อะไรได้ แต่จริง ๆ แล้วเศรษฐศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมด ใช้ได้กับทุกๆเรื่อง เข้าใจการทำธุรกิจ การบริหารนโยบาย ในเรื่องเศรษฐศาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นมากมายด้วยเช่นกัน เพราะในความเป็นจริงเราเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานและต่อยอดจากการรวมเข้ากับศาสตร์อื่น ซึ่งสามารถอธิบายความจริงได้ เศรษฐศาสตร์เป็นการสอนให้นึกถึงความเป็นไปได้การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร เมื่อนำไปต่อยอดกับศาสตร์อื่น ส่วนตัวคิดว่างานวันนี้มีประโยชน์มากเป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยอาจจะยังไม่มีข้อมูลประสบการณ์มากในขณะที่ต่างประเทศมีการพัฒนาในเรื่องนี้ตลอดเวลา อยากให้ทุกคนเข้าใจพฤติกรรมตัวเองทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้น ทำไมเราถึงทำอย่างนี้ และเข้าใจคนอื่นรวมถึงใช้ประโยชน์ได้ในเชิงนโยบาย อย่างเช่นในบางเรื่องอาจจะไม่สามารถใช้วิธีการบังคับได้ง่าย โดยเฉพาะในสังคมที่มีเสรีภาพแต่ใช้วิธีเปลี่ยนพฤติกรรม  อยากให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานสัมมนานสิ่งที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดอย่างแรกต้องเข้าใจตัวเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองไปในทางที่ดีได้ โดยผ่านเรื่องง่าย ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างไร และสามารถใช้กับองค์กรหรือคนรอบตัวเรา โดยต้องคิดว่าจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีอย่างไร เพราะตัวเรารู้แล้วว่าสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ เพราะฉะนั้นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกับคนอื่นได้ แต่ตัวเราเองสามารถเข้าถึงผู้อื่น เราก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเรามีบทบาทที่จะทำอะไรเราก็จะทำตรงนั้นได้ออกมาเป็นอย่างดี เช่น การทำธุรกิจสามารถจะจัดการองค์กรได้อย่างไร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนโยบายอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุด” 

    คุณภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม Co-founder of Nudge Thailand เปิดเผยว่า “วันนี้อยากเปิดมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เพราะว่าเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ได้มีการรวมเรื่องของพฤติกรรม เรื่องของจิตวิทยาเข้าไปรวมกับมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน ส่งผลให้การที่องค์กรหรือบริษัทจะออกนโยบายหรือการวางแผนจะคิดอะไรบางอย่างในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ออกชัดเจนมากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น มีความคาดหวังอยากให้ผู้ฟังในวันนี้เริ่มเรียนรู้ว่าตัวเรามีวิธีการตัดสินใจอย่างไร อาจจะไม่ได้เป็นเหตุผล 100% แต่อาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และพอเข้าใจการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้น ก็จะสามารถนำวิธีการคิดตรงนั้นมาปรับใช้ในการปรับพฤติกรรมตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การกินอาหารที่เป็นประโยชน์ การออมเงิน พอทุกคนเข้าใจวิธีการตัดสินใจแล้วก็จะสามารถนำพฤติกรรมตรงนั้นมาปรับพฤติกรรมตัวเอง โดยเริ่มต้นง่าย ๆ เริ่มจากตนเอง นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหลายคนที่ออกนโยบาย เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนบนโลกใบนี้ก็เริ่มจากตัวเองทั้งนั้น หลายคนดูพฤติกรรมตัวเองว่าที่เปลี่ยนแปลง เพราะแบบนี้แล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองประสบมาขยายผลทำการทดลองและก็ออกมาเป็นนโยบายในการปรับพฤติกรรมคนอื่น เพราะฉะนั้นเริ่มต้นง่าย ๆ เริ่มต้นที่ตัวเองเข้าใจความคิด การตัดสินใจ และก็ลองปรับพฤติกรรมของตัวเองดูตัวเองมีความสุข และมีสุขภาพที่ดีขึ้น” 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.