คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เสริมแกร่งจับมือเอกชนติดปีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว และปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆ ตามมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ ทำให้มีการแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าปลีกประเทศไทย ระบบเครื่อง POS คือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มาในรูปแบบของ iPad POS หรือ Android POS พร้อมซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน สามารถบันทึกข้อมูลการซื้อขายและออเดอร์ของลูกค้าไว้ได้อย่างละเอียด ล่าสุดบริษัท เทคทูยู จำกัด ผู้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ระบบ POS  ได้มอบอุปกรณ์ POS นวัตกรรมรูปแบบใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำจริงให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เสริมศักยภาพให้นักศึกษาทำงานได้อย่างจริงจัง 

ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “คณะบริหารธุรกิจ ต้องขอขอบคุณบริษัท เทคทูยู จำกัด ที่ร่วมมอบอุปกรณ์ POS ให้กับคณะฯ เพื่อร่วมสร้างและเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เพราะปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงคู่แข่งจากร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) ซึ่งมีทิศทางเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพื่อขยายฐานรายได้และกลุ่มลูกค้าในระยะยาว นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สามารถนำระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเป็นสากล มาใช้ในการพัฒนาการค้าให้ทันสมัยต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการการค้าปลีก และเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้อย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต” 

นายรพี ภักดีชุมพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคทูยู จำกัด กล่าวว่า “บริษัทเป็นผู้ให้บริการโปรแกรม POS หรือที่รู้จักกันว่าเป็นโปรแกรมคิดเงิน มีให้บริการอุปกรณ์ POS ทั้งหมดด้วยเช่นกัน เน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานกับอุปกรณ์ POS ครั้งนี้นำอุปกรณ์หลัก 3 ตัวที่มีความทันสมัยมากที่สุด ได้แก่ เครื่อง POS ตัวใหญ่ที่เหมาะกับการตั้งโต๊ะซึ่งจะเหมาะกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  สามารถใช้หน้าจอขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีในส่วนของเครื่องสแกนบัตรจอดรถด้วยเช่นกัน เครื่องที่สอง คือ เครื่องมินิพลัสได้รับความนิยมมีขนาดเล็กและมีหน้าจอไว้สแกน QR Code ด้วยเช่นกันตอบรับกับสังคมไร้เงินสดสมัยใหม่ด้วย เครื่องที่สาม คือเครื่องแบบถือที่มีเครื่องปริ้นท์ในตัวและสามารถยิงบาร์โค้ดได้ เครื่องทั้งสามรุ่นบริษัทนำมามอบให้นักศึกษาได้เห็นความแตกต่างของการทำงานอย่างชัดเจน บริษัทพยายามคัดเลือกตัวที่เด่นมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เห็นการใช้งานจริงบนระบบค้าปลีก อยากส่งมอบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริงคุ้นชินกับตัวอุปกรณ์ต่างๆเพราะการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอุปกรณ์นี้น่าจะอยู่ได้อีกประมาณ 3 – 5 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้และสัมผัสอุปกรณ์หน้าร้านเป็นอย่างไร ที่สำคัญบริษัทมีส่วนซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากปัญหาร้านค้าที่เกิดขึ้นจริง ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลูกค้า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาได้เรียนรู้ฮาร์ดแวร์และได้เรียนรู้ซอฟต์แวร์ไปพร้อมกันกัน ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจในระบบค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.