สมาคมแพทย์ผิวหนังฯจัดเสวนาโรคสะเก็ดเงิน “โรคนี้ไม่ติดต่อ…แต่เราจะต่อกันให้ติด”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนาเนื่องในวันสะเก็ดเงินโลก “โรคนี้ไม่ติดต่อ…แต่เราจะต่อกันให้ติด” ซึ่งวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสะเก็ดเงินโลก

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (5 จากขวา) ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (ที่ 5 จากซ้าย) ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย)​ ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร (ที่ 4 จากซ้าย) พ.อ.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ (ที่ 1 จากซ้าย) อ.พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก (ที่ 4 จากขวา) พญ.ชญาดา ชัยบุตร(ที่ 3 จากขวา)

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

พร้อมกับการจัดกิจกรรมบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ สะเก็ดเงินในเด็ก โดย ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

กัญชา กัญชง กับสะเก็ดเงิน โดย ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ กินอาหารบรรเทาสะเก็ดเงิน โดย ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร การออกกำลังกายสำหรับคนไข้สะเก็ดเงิน โดย พ.อ.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ สะเก็ดเงินในคนท้อง โดย อ.พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก อยู่กับโรคอย่างเข้าใจ สูงวัยสะเก็ดเงิน โดย พญ.ชญาดา ชัยบุตร​ จัดขึ้น ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.