ดาว เฟ้นหาครู-นักเรียนหัวใจวิทย์ ร่วมพิชิตปัญหาขยะ ในการประกวด Dow-CST Award ครั้งที่ 7

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน “การจัดการขยะและของเสีย (waste management)” ในการประกวด Dow-CST Award ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” พร้อมเชิญชวนทีมนักวิทย์รุ่นเยาว์พร้อมครูที่ปรึกษาโชว์ทักษะนักประดิษฐ์ พิชิตปัญหาขยะด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ชิงทุนการศึกษาและถ้วยเกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562


นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ดาว พร้อมด้วยพันธมิตร จัดการประกวด Dow-CST Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ เราได้ส่งเสริมให้ครูและเยาวชนนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ ร่วมกันคิดค้นวิธีการจัดการขยะและของเสียซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกันสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ https://www.chemsocthai.org/dow-cst-award-2019/ พร้อมส่งคลิปวีดีโอโชว์การทดลองความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1 GB) และรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัครเป็นไฟล์ Microsoft Word ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด จัดส่งมาที่คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

โดยจะประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะผ่านเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ โดยครูที่ปรึกษาทีมชนะเลิศระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2020 (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.