DATABAR ผนึกพันธมิตรเปิดเวที Enterprise Mobility Forum 2019 ตกผลึก DNA วงการโมบายต่อยอดธุรกิจ

กรุงเทพฯ 20 พฤศจิกายน 2562 – บริษัท ดาต้าบาร์ จำกัด (DATABAR) ผู้นำด้านการจัดจำหน่าย การบริการศูนย์ซ่อมสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และโซลูชั่นด้านระบบและอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการศูนย์ซ่อม Samsung mobile B2B แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในวงการเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และสมาร์ทโฟน จัดการประชุม Enterprise Mobility Forum 2019 by DATABAR ภายใต้แนวคิด Enterprise Mobility DNA” ในปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ Enterprise Mobility Hardware, Enterprise Mobility Software, Enterprise Mobility Platform และ Enterprise Mobility Services ต่อยอดการพัฒนาในธุรกิจโมบาย

นายอรรนพ สิทธิราพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าบาร์ จำกัด

นายอรรนพ สิทธิราพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าบาร์ จำกัด กล่าวว่า “การจัดการประชุม Enterprise Mobility Forum 2019 ในครั้งนี้ ดาต้าบาร์ร่วมมือกับพันธมิตรหลายองค์กรที่ต้องการสร้าง Ecosystem ของดาต้าบาร์ ให้แข็งแรงและสามารถจุดประกาย สร้างการปรับเปลี่ยนที่สำคัญให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ เรามุ่งหวังเป็นเวทีที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์รวมถึงความสำเร็จจากแต่ละองค์กร ที่นำวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปปรับใช้ในธุรกิจ ให้กับผู้ที่มีความสนใจนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขั้น ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มและการบริการดูแลอย่างครบวงจร พร้อมการปรับตัวและเดินหน้าของวงการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กร”

ไฮไลท์ของงานนี้มี 4 องค์ประกอบสำคัญๆ อย่าง 1.Enterprise Mobility Hardware จะมีผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับ Mobility solution จาก Samsung และ Gamber Johnson (ฐานวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นโทรศัพท์-แท็บเล็ตบนพาหนะเคลื่อนที่) ให้ได้ชมอย่างเต็มที่ 2.Enterprise Mobility Software ได้รับการร่วมมือจากบริษัทชั้นนำในวงการซอฟแวร์หลายแห่ง เช่น บริษัท Kasco IT, Ivy Mobility,  Wandera, Samsung Knox, WeGuard 3.Enterprise Mobility Platform จาก AIS โดยแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญสามารถรองรับได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ 4.Enterprise Mobility Services จากดาต้าบาร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ครบ จบ ในที่เดียว

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการหยิบยกเรื่องราวขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการนำเอาโซลูชั่นของ DATABAR ไปปรับใช้ มาถ่ายทอดสู่องค์กรอื่นๆ ได้แก่ CPAC, ThaiNamthip และ T leasing ซึ่งนำเอาโซลูชั่นด้านทึ่ครอบคลุมทั้งด้าน Software, Hardware และ Service ไปปรับใช้ในองค์กร จนทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรดีขึ้น การทำงานของพนักงานดีขึ้น รวมไปถึงประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรดีขึ้นตามไปด้วย

ในแวดวงธุรกิจด้าน Mobility มีการเติบโตที่รวดเร็วและก้าวกระโดด เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การทำงานนอกสถานที่ และใช้อุปกรณ์ Mobile device หรือ Mobile handset  เข้ามามีส่วนร่วมการทำงาน ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ตลาดของ Mobility ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าได้นั่นเอง

การจัดการประชุม Enterprise Mobility Forum 2019 by DATABAR จะสามารถสร้าง Business Ecosystem จากการร่วมกันขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย รวมไปถึงการร่วมมือกันของ DATABAR และพันธมิตร ในการส่งต่อ Solution ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการนี้ให้ดียิ่งขึ้นไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.