ทีมเยาวชนโครงการ YSI 2018 สุดเจ๋ง คว้ารางวัลนวัตกรรมนานาชาติจากเกาหลี

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนโครงการ GPSC Young Social Innovator 2018 จำนวน 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยทีม Smart Biogas จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี จ.ชลบุรี ได้รับรางวัล Silver Prize และทีม Food Waste Composting Machine จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้รับรางวัล Special Award จากผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 625 ผลงาน จาก 27 ประเทศ ทั้งนี้ GPSC ได้พัฒนาผลงานภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 1 ปี และสนับสนุนทั้ง 2 ผลงานให้สามารถดำเนินการได้จริง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ณ สำนักงาน GPSC อาคาร EnCo B ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.