อพท.น่าน “เมืองเก่ามีชีวิต” ก้าวไปอีกขั้น ตอกย้ำความสำเร็จแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และผลิตภัณฑ์คุณภาพ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดน่านให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น ชูชุมชนบ่อสวก ชุมชนตำบลในเวียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ พร้อมตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยดีไซน์อันโดดเด่นของวัตถุดิบต่าง ๆ อันมีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน สู่ของฝากอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว

ดร.ชูวิทย์  มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ (2) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

            ดร.ชูวิทย์  มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ (2) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ชุมชนเฉพาะพื้นที่ใดพื้นทีหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยพื้นที่เหล่านี้ถูกกำหนดโดยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ซึ่งเกณฑ์นี้ถูกกำหนดโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่เป็นองค์กรชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ

         ขณะที่ชุมชนที่จะก้าวไปสู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งพื้นที่และอัตลักษณ์ชุมชนของตนเองและต้องเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวตัวจริง โดยที่ อพท.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวที่เน้นย้ำว่า “โดยชุมชน” หมายถึงการให้ชุมชนลุกขึ้นมาวางกฎเกณฑ์ การบริหารจัด การรับผลประโยชน์ด้วยตัวเอง โดยอพท.มีเกณฑ์ให้พี่น้องในชุมชนนำเอากลไกการพัฒนาไปใช้ที่เรียกว่า CBT Thailand ซึ่งเป็นเครื่องมือการพัฒนา “การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” ให้กับชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ในรูปแบบการทำงานผ่านภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่นั้นๆ และมีตัวแทนจากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ (ชคพ.) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้นำชุมชนจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ อพท. พัฒนาขึ้นมาเข้าร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนต่างๆ ซึ่งเกณฑ์นี้ได้รับการรับรองโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชุมชนที่อยู่ในประเทศไทยที่ทำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖

            ด้าน นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 ได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดน่านให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น โดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน เช่น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง – บ้านหนองเต่า ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาซาว และชมรมที่พักในจังหวัดน่าน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน มาจัดแสดงในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

          อพท.6 ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยดีไซน์อันโดดเด่นของวัตถุดิบต่าง ๆ อันมีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน สู่ของฝากอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 ให้การสนับสนุน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนในจังหวัดน่านนั่นเองให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าตามแบบฉบับวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวน่าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.