หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 มอบผ้าห่มกันหนาวกว่า 7 หมื่นผืน ณ เชียงคาน จ.เลย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” ณ จังหวัดเลย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับจังหวัดเลย กองทัพอากาศ  สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณภูพินธ์ ไค พร้อมด้วยกลุ่มอาสากาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) CENTRAL Group การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท มาเรีย พิชเซอเรีย แอนด์ เรสเตอรองต์ จำกัดบริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท accout chanel มหาวิทยาลัยสยาม บริษัท แด๊ดดี้ โด (ประเทศไทย) จำกัด วาสลีน และอาสายุวกาชาด โดยชมรมกุลบุตร-กุลธิดากาชาด

 กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงคาน อำเภอเมือง ฯ และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประกอบด้วย กิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,500 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 1,508 ชุด มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ยา เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการเพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 30 ครอบครัวต่อวัน

กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” ซึ่งเดิมชื่อกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ.2545 จนถึง พ.ศ.2561 โดยปฏิบัติงานมาแล้ว 14 จังหวัด รวม 17 ครั้ง ได้แก่ ชัยภูมิ  เพชรบูรณ์  นครพนม  สกลนคร  เชียงราย  อุดรธานี  เชียงใหม่  อุทัยธานี หนองคาย นครราชสีมา กาญจนบุรี ตาก น่าน และลำพูน มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

มอบผ้าห่ม 74,921 ผืน

มอบเครื่องกันหนาว 50,459 ตัว

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 10,508 ราย

ให้บริการด้านทันตกรรม(ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน) 3,688 ราย

ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยผ่านกิจกรรมสันทนาการ 16,708 ราย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.