พระจอมเกล้าธนบุรี คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5”

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย)จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์”ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลในโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5”
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านกิจกรรมการประกวดแผนงานการพัฒนาโรงเรียนแบบชาญฉลาด
ภายใต้แนวคิด Smart Innovation Smart Schoolโดยมุ่งเน้นเยาวชนระดับชั้นอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยแผนงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ Just Ask ถามทุกครั้งอย่างมั่นใจ โดยทีม Old Bangmod Maker Club มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการในด้านการคิดเชิงตรรกะ และระบบติดตามผลการเรียน โดยทีม Little Mermaid มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ Smart Security System for School โดยทีม KU SE’ นะจ๊ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร ได้รับโล่เกียรติยศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.