N Health เตรียมพร้อมรับมือภาวะทางเดินหายใจ ด้วยการทดสอบทางอณูชีววิทยาแบบเร่งด่วน

ทนพ.ญ. กัญจนา สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2563 นี้ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ได้กลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายงานจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยก็ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเผา เพื่อทำเกษตรกรรม

    ทั้งนี้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง เมื่ออนุภาคฝุ่นเหล่านี้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะทำให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นได้ และหากอนุภาคฝุ่นมีการปนเปื้อนเชื้อโรค ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้

    ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจควรปฏิบัติตัวโดยการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นได้อย่างเหมาะสมและสวมใส่ได้อย่างถูกวิธี และหากเกิดความผิดปกติกับร่างกายควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที  

    การตรวจโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรงพพยาบาลส่วนใหญ่นำตัวอย่างเลือดส่งมาที่ N Health เพื่อทำทดสอบทางอณูชีววิทยาแบบอัตโนมัติครอบคลุมกลุ่มอาการ (Syndromic Testing) ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ซึ่ง Syndromic Testing สามารถตรวจเชื้อที่พบบ่อยในแต่ละกลุ่มอาการครอบคลุมคราวละหลายเชื้อ เช่น การตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจครอบคลุมถึง 22 ชนิด เช่น Influenza A, Influenza B, RSV, Mycoplasma pneumoniae และ Rhinovirus ด้วยผลการทดสอบที่รวดเร็วสามารถลดระยะเวลารอผล และช่วยให้แพทย์รักษาได้ทันท่วงที    ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ของ N Health ให้บริการโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยการทดสอบทางอณูชีววิทยาที่ครอบคลุมกลุ่มอาการแบบเร่งด่วน (Stat Test) ด้วยชุดทดสอบที่ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ทุกชุดการทดสอบมีผลงานตีพิมพ์อ้างอิงถึงประสิทธิภาพในการทดสอบเป็นจำนวนมากและหน่วยงานสาธารณสุขระดับโลก เช่น เมโย คลินิค จากประเทศสหรัฐฯ หรือ เนชั่นแนล เฮลท์ เซอร์วิส จากสหราชอาณาจักรเลือกใช้ ห้องปฏิบัติการสามารถออกผลได้ภายใน 1-4 ชั่วโมงภายหลังได้รับตัวอย่างดังรายการทดสอบต่อไปนี้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-762-4000  หรือ Email : customerservices@nhealth-asia.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.