“พพ”มั่นใจกระแสตื่นตัวงานไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ด ปี 2563 ลุ้นโรงไฟฟ้าชุมชน หน่วยงานรัฐ-เอกชนร่วมเวทีชิงรางวัลครั้งที่ 21

พพ. มั่นใจหน่วยงานรัฐ-เอกชน ตื่นตัวส่งผลงานประกวดโครงการประกวดไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ด ครั้งที่ 21  แย้มปี 63 มีการพัฒนา โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชุมชน เข้าร่วมชิงรางวัลเวทีประกวด  อาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และความหลากหลายของเชื้อเพลิง ร่วมเดินหน้ากระตุ้นการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย AEDP 2018 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ภายในปี 2580

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เปิดเผย ความคืบหน้าในการจัดโครงการประกวดไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ด (Thailand Energy Awards 2020) ครั้งที่ 21 ซึ่งในปีนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ หน่วยงานในด้านการพัฒนาพลังงาน พร้อมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ พพ. ได้เดินสายเข้าไปชี้แจง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกวดให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา ใน 5 ภูมิภาค  ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดกระบี่ ซึ่งส่วนใหญ่ มีการตื่นตัว และพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังการเข้าประกวด เพราะจะเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน

“ ทั้งนี้พพ. มีความพยายามในการเปิดกว้างในการรับสมัครการเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ด ไม่เพียงแต่เฉพาะโรงไฟฟ้าทางเลือกขนาดใหญ่ แต่จะเปิดกว้างไปถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และโรงไฟฟ้าขนาดชุมชน ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการใช้เชื้อเพลิงที่มีความหลากหลายโดยยังคงเป็นไปตามเกณฑ์การประกวด”

การพิจารณาผลงานที่จะส่งเข้าร่วม Thailand Energy Awards เป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดต้นทุนการใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ พร้อมกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกหรือ AEDP 2018 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ภายในปี 2580

 “สำหรับผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards จะได้รับคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ในปี 2563 ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงาน”นายสาร์รัฐ กล่าว

Thailand Energy Awards นับเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนโครงการที่ส่งประกวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี ที่ พพ. ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 951 รางวัล เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับอาเซียน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 211 รางวัล ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานรวมได้มากกว่า 9,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.9 ล้านตัน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.