เครื่องล้างรังนกนางแอ่นด้วยระบบสั่นของน้ำ

เครื่องล้างรังนกนางแอ่นด้วยระบบสั่นของน้ำ (Swallows Nest Cleaning Machine with Water Vibrating System) เป็นโครงเหล็กจับยึดด้วยลำโพงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 15 นิ้ว ใช้ลำโพงของ ซัฟวูฟเฟอร์ 2,000 W 8 โอห์ม และใช้วงจรกำเนิดความถี่ Arduino กำเนิดสัญญาณให้ลำโพงสั่น ซึ่งมีกะละมังสแตนเลสอยู่ด้านบนและใส่น้ำเพื่อใช้ในการทำความสะอาดรังนกนางแอ่น เมื่อเปิดเครื่องระบบน้ำจะกระเพื่อม ช่วยในการทำความสะอาดรังนก เช่น ฝุ่น ตะกอน ขนฯ โดยจะมีช่องด้านในเมื่อน้ำกระเพื่อมจะทำให้สิ่งสกปรกไหลลงเป็นการแยกสิ่งสกปรกให้ออกจากรังนก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่น สามารถล้างรังนกนางแอ่นได้สะดวก รวดเร็ว ได้ปริมาณมากขึ้นกว่าเครื่องทำความสะอาดรังนกด้วยลำโพง โดยสามารถล้างรังนกนางแอ่นได้ประมาณ 50 รังต่อครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที อำนวยความสะดวกในการล้างรังนกนางแอ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น ลดการใช้สายตา รวมทั้งประหยัดแรงงาน ลดการใช้แรงงานคน

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เลขที่ 217 ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

นายธนโชติ สุวรรณกิจ นางสาววรรณี เขียวหวาน นายภูธเนศ อักษรกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายปิยะพงค์ ชัยยะวิริยะ 081 969 9399

นางสาวกรรณิกา ทองดี 083 692 4665

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.