เครื่องสาวไหม 3 in 1 (Silk reeling machine 3 in 1)

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น I-New Gen Award 2020 ระดับมัธยมศึกษา

 เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร ปิ้งไอเดียประดิษฐ์เครื่องสาวไหม 3 in 1 (Silk reeling machine 3 in 1) ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ถึงสิบเท่า ประหยัดเวลา โดยสามารถผลิตเส้นไหมได้ถึง 8 กิโลกรัมต่อวัน สามารถชมผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนได้ที่งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 17.0 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.